Trafikalt Folkeparti er modstander af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm ved Aalborg!
Alting starter først, når vi er blevet fri af dette vanvittige projekt, der ødelægger det bedste ved Aalborg.

Trafikalt Folkepartis høringssvar ang. 3. Limfjordsforbindelse.     Om 3. Limfjordsforbindelse generelt.


  Læs folder som pdf

  Læs folder som pdf

 

 


Seneste læserbreve fra spidskandidat Anders Wested:

15 argumenter holder ikke vand.
var overskriften i Nordjyske 15/1 for et debatindlæg af Poul Hedelund Lønbro fra Brønderslev.

Dette var et af de mere lødige indlæg for en Egholmmotorvej, men det holder heller ikke vand.

Punkt 1 og 2 handler om et ”robust vejsystem”. Her ser Poul Lønbro to parallelle motorveje som den ideelle løsning. Men ved uheld i Limfjordstunnelen vil, hvad der svarer til 30.000 biler på døgnbasis, prøve at komme via Annebergvej mod tilkørslen ved Nørholmsvej.


Giv 1000 kr. sedler til folket.
Tak for en gemytlig valgkamp og tillykke med valget.

I skal på byrådsmødet 17/1 diskutere de 600 mio. kr., som kommunen vil forære staten som bidrag til "projekt motorvej over Egholm". Det er en vej, der ifølge eksperter ikke vil løse de trafikale problemer - se nyeste dokumenter herom på www.en-3-limfjordsforbindelse.dk.

Må jeg foreslå, at I køber en lang snor og sætter en 1000 kr. seddel på for hver 10 cm. Den snor vil blive 6 km. lang, hvis vi skal nå op på 600 mio.!Norgestrafik overdrives
EGHOLMFORBINDELSE. Når Orla Hav og andre tilhængere af en Egholmforbindelse løber tør for argumenter, kaster de sig ofte over færgefarten fra Hirtshals og starte en festtale om, at en motorvej vest om Aalborg vil sikre, at der altid er forbindelse denne vej mod Norge. Scandinavian Link hedder det vist også.

Så vidt jeg kan regne ud, er der højst om 20 lastbiler mod Hirtshals, som dagligt sidder få minutter i kø ved Limfjorden.

Orla Hav og Co. vil løse dette problem ved at bygge en ny motorvej vest om Aalborg. Hele Aalborgs vestside skal graves op, 20 km. med naturområder skal ændres til et støjhelvede. Problemer med asbest, drikkevand og CO2 bagatelliseres. Motorvejen koster over 7 mia. - altså i gennemsnit ca. 2000 kr. pr. dansk skatteyder.EGHOLMFORBINDELSEN
Vejdirektoratet regner med, at motorvejstrafikken på tværs af Limfjorden ved Aalborg stiger med 1,2 % pr. år op mod år 2040. Trafikken på motorveje er generelt er steget med 4,1 % pr. år fra 2010 til 2018. Hvorfor den store forskel?

Jeg har spurgt Vejdirektoratet, om ikke de kan lave en beregning for en situation, hvor trafikken ved Limfjorden stiger mere end 1,2 %, så man kan se, om Egholmforbindelsen i så fald kan løse problemet. De har svaret, at en øget trafikvækst ikke kan sættes ind i deres computermodel.

Hvis ikke Vejdirektoratet kan, så kan jeg da selv lave et regneark, hvor jeg sætter denne procent ind, og regulerer ned med 24 % den dag, en Egholmforbindelse kan stå klar. 24 % er den aflastning, Vejdirektoratet forventer. Et sådant regneark er med som illustration til denne artikel.


AFGØRENDE HØRING
Det er først nu, der er en høring i gang omkring 3. Limfjordsforbindelse, som når frem til beslutningstagerne, altså folketinget. Der er sidst i februar 2022 lagt op til en anlægslov om Egholmforbindelsen og det er forslaget herom, der nu er åbent for kommentarer.

Det er derfor særdeles vigtigt, at alle, der har en mening om denne motorvej, laver et høringssvar og indsender det senest 2. januar til mailadressen ndf@vd.dk .

Det vigtigste, landspolitikerne efter min mening skal have at vide, er, at den vej, der er på dagsordenen, simpelthen er placeret forkert, at derfor IKKE vil løse de trafikale udfordringer.


ETERNITLAGERET I FJORDEN
Hvis man roder i bunden af et akvarium, bliver vandet hurtigt snavset. Der går noget tid, før man igen kan se fiskene. Der aflejres snavs lige over vandkanten.

Hvis man roder op i Limfjordens bund for at anlægge en tunnel til Egholm, vil der ske det samme.

Der ligger et stort eternit-depot tæt på det sted, hvor man vil bygge sådan en tunnel. En del af det snavs, der kommer til at flyde rundt i Limfjorden, kan derfor være asbestfibre.
Se flere læserbreve

87 ARGUMENTER IMOD EN VESTLIG LIMFJORDSFORBINDELSE VIA EGHOLM - samme inkl. uddybning

 

FORÆLDEDE FORUDSÆTNINGER

1. En Limfjordsforbindelse via Egholm vest om Aalborg er et forældet projekt, der ikke vil aflaste Limfjordstunnelen tilstrækkeligt.

2. I de sidste 40 år har Aalborg udviklet sig drastisk mod øst med AAU, regionssygehus, containerhavn, store virksomheder og fragtcentraler

3. Aalborgs "trafikale midte" i øst-vest aksen ligger i dag ved Limfjordstunnelen, altså hvor E45 krydser fjorden. Ikke ved Limfjordsbroen.

4. Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst. Der er næppe penge til begge dele.

5. Det kommende Regionssygehus, som bygges i Aalborg Øst, kan ikke undvære en sikker trafikal forbindelse til ambulancer nord fra.

6. I området øst for den østlige linje (Aalborg Ø) bor der i dag lige så mange som i Hobro. Vest for den vestlige linje bor meget få.

 

UTILSTRÆKKELIG AFLASTNING

7. Hvis det kun var fjerntrafik, der skulle krydse Limfjorden, ville modellen med en vestlig motorvej aflaste ca. 50 %. Men det er det ikke.

8. I VVM 2003 stod jfr. Anker Lohmann-Hansen, at hele 92 % af trafikken, som passerer Limfjorden ved Aalborg, har mål og/eller udspring i Aalborg kommune.

9. Derfor kommer der kun en lille aflastning, hvis en vestlig rute bygges, og trafik mellem E45 syd og E39 nord flytter over på denne rute.

10. En vestlig forbindelse vil faktisk kun aflaste den nuværende Limfjordstunnel med 24 %, jfr. VVM 2021.

11. Trafikken i Limfjordstunnelen stiger ca. 2,4 % årligt. Efter ca. 10 år med bygning af vestlig motorvej er stigningen over 24 %.

 

ET EKSTRA RØR NÆR DEN NUVÆRENDE TUNNEL ER LØSNINGEN

12. Blot et enkelt ekstra rør, hvor retningen skifter, kan udvide Limfjordstunnelens kapacitet i myldretiden med 33-100 %.

13. Da der er myldretid sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen, kan man få op mod 100 % ny kapacitet ved at ændre retningen i rør nr. 3.

14. En 3. kørebane på E45 ved Aalborg er påkrævet uanset hvad (pga. den store trafikmængde). En del af denne er bygget siden VVM 2011.

15. En 4. kørebane fra Bouet og sydpå til Nørre Uttrup er påkrævet uanset hvad, og den vil fjerne den egentlige årsag til køerne om morgenen.

 

UHENSIGTSMÆSSIGE OMKØRSLER

16. Når kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnelen ikke løses tilfredsstillende, vil trafik presses til omkørsel via Egholm.

17. Omkørslen via Egholm går ofte via gader og veje i Aalborg, Vestbyen og Hasseris, der slet ikke har kapacitet til denne trafik i myldretiden.

18. Omkørslen via Egholm mellem E39 og Aalborg Øst vil gå via Aalborg Syd (Dall Villaby). Hele 28 km. frem for 14 km!

19. Omkørslen via Egholm for trafik, der blot skal mellem E45 nord og syd, vil gå via Høvejen - en landevej med kun 2 spor og rundkørsler.

20. Omkørselstrafik skaber mere CO2, mere larm, mere luftforurening, mere vejslid, mere trængsel og mere spildt trafikanttid.

21. Når Limfjordstunnelen skal hovedrenoveres om 20-30 år, er en kortere omkørsel end den via Egholm under alle omstændigheder påkrævet.

 

FORDELENE ER FÅ

22. Kun villabyen Hasseris og kun få virksomheder ligger så langt mod vest, at en Egholm-motorvej kan give en gavnlig genvej mod nord.

23. Til og fra lufthavnen opnås en genvej på 5-10 min, men kun for de bilister, der ankommer syd fra eller kører syd på. Det er højst 800 om dagen.

24. Det skal siges, at Jammerbugt kommune opnår en markant genvej via Egholm og helt sydpå, men her bor kun 38.000.

25. Ud af de 38.000 indbyggere arbejder en del i Aalborg. Skal Egholm-vejen bruges her, vil det være en omvej i forhold til broen.

26. Kun ca. 5.000 bilister opnår en markant genvej. Samtidig efterlades 80-100.000 bilister ved Limfjordstunnelen med et uløst problem.

27. En Egholm-motorvej ligger dobbelt så langt fra centrum (Nytorv), som den nuværende tunnel.

28. Det passer derfor ikke, at Aalborgs gader og veje aflastes væsentligt af en Egholmforbindelse ved at "trafikken spredes".

29. Aflastningen af Limfjordsbroen bliver nul, hvis bilister, der tidligere kørte omvejen via tunnelen, indtager den nye, frie plads.

 

TRAFIKUHELD VIL FORTSAT VÆRE ET PROBLEM

30. VVM 2021 har slet ikke medtaget omkostninger og afledte omkostninger (tidsspilde) ved de mange trafikuheld i Limfjordstunnelen.

31. Hvis Egholm-motorvejen bygges, vil der næppe også være råd til at løse de problemer, der forårsager uheldene (ombygning af tilkørsel).

32. Der vil fortsat ske mange uheld inde i Limfjordstunnelen, så længe langsom trafik fra Aalborg ankommer i overhalingsbanen.

33. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C kræver to vognbaneskift inde i tunnelen.

34. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når trafikmængden ligger tæt på kapacitetsgrænsen.

35. En omkørsel via Egholm ved uheld i Limfjordstunnelen vil medføre stærk trafik på tværs af centrum. Alt blokeres.

36. En østlig løsning med ombygget tilkørsel og et ekstra rør, der både aflaster og kan være nødvej ved uheld, vil løse problemerne bedre.

37. Hvis der sker uheld på motorvejsstrækningen langs Aalborg, kan Egholm-linjen være løsningen. Men man kan også køre via Ådalsmotorvejen og tilbage til Limfjordstunnelen.

 

NATUR

38. Der ligger en hel stribe flotte naturområder/rekreative områder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej

39. Egholm er i sig selv er enestående - det er meget sjældent, at en storby har et landområde med påfaldende stilhed så tæt på byen.

40. Egholm har hvert år ca. 100.000 besøgende (jævnfør Aalborg kommunes hjemmeside). En Superligakamp trækker ca. 7.000.

41. På Egholm planlægges en meget stor, privat betalt naturpark (Egholmpark.dk), der ikke kan tåle en motorvej tværs igennem.

42. Attraktioner på Egholm så som Egholmfærgen, Restaurant Kronborg og Egholm-trolden vil miste betydning, hvis en motorvej dominerer området.

43. De åbne, stille landskaber mod vest giver Aalborg et særligt dna uden klaustrofobi ligesom København, og de gør Hasseris til et liebhaverkvarter.

 44. Den meget besøgte Lindholm Fjordpark vil maltrakteres, hvis der bygges en motorvejsbro ved den rekreative stis højdepunkt: Verdens Ende.

45. En vestlig motorvej vil gå igennem levesteder for meget sjældne og truede dyrearter bl.a. lysbuget knortegås, strandtudse og flagermus.

46. En vestlig motorvej vil blive placeret oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm. Det kan blive kritisk.

47. Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til det store projekt. Der ødelægger natur i hele landsdelen.

 

PROBLEMATISK UNDERGRUND

48. Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det ikke egner sig særlig godt til byudvikling. Oversvømmelse er en risiko.

49. Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at der er risiko for uventede prisstigninger på vejanlægget.

50. Østeraadalens nedre løb er så sumpet, at Egholmsmotorvejens første km. (bl.a. en dalbro) koster 0,5-1 mia. kr.

51. Tunnelen fra Aalborg mod Egholm skal udgraves i eller tæt på et gammelt asbest-depot fra Aalborg Eternit Fabrik.

 

STØJ

52. Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt. Støj kan medføre for tidlige dødsfald.

53. En ny motorvej udsender 53-60 dB ny støj. Alternativet, 25 % ekstra trafik på E45 skaber 1 dB mere støj, som kan dæmpes med nye støjværn.

54. En vestlig motorvej vil skabe ekstra støj via den fremherskende vestenvind ind over byen, især i Hasseris.

55. Støjberegningen for anlægget forholder sig kun til åbningsåret. Stiger trafikken til det dobbelte, øges støjen med 3 dB.

56. Støj undervurderes generelt ved nye vejprojekter, se videoen taalelige-motorveje.tjeklige.dk

57. VVM 2021 påstår, at der vil være mindre støj efter anlæg af en ny motorvej vest om byen. Men det er "kreativ bogføring."

 

 


MILJØ OG CO2

58. Produktion af grus, asfalt, beton og jern, transport af dette samt selve entreprenørarbejdet koster meget på CO2-kontoen.

59. De tidligere nævnte omkørsler koster som nævnt en del CO2. Især når omkørslerne foregår med motorvejshastighed.

60. En Egholm-forbindelse forbruger mange mia. kr., der kunne prioriteres til transportformer, som belaster mindre med CO2.

61. Generelt må gælde, at udbygning af vejnettet får flere til at anskaffe og benytte privatbil, hvilket giver mere CO2.

 

ANLÆGSPRIS KAN SPRÆNGE BUDGETTET

62. Når udvidelsen af E45 ved Skanderborg kostede 0,5 mia., er 7,3 mia. for en lige så lang strækning ved Aalborg urimeligt meget.

63. Når udvidelsen af E20 hen over Fyn kostede 2,4 mia. for 24 km., er 7,3 mia. for 20 km. ved Aalborg urimeligt meget.

64. En evt. motorvejsforbindelse fra E45 til E39 (Egholm) nord for fjorden vil fordyre projektet yderligere.

65. Udvidelse med ekstra kørespor samt støjdæmpning af E45 må anses for nødvendig uanset valg af linjeføring.

66. Der skal også sættes 0,5-1 mia. af til hovedrenovering af Limfjordstunnelens fundament.

67. Hvis man alligevel bliver nødt til at bygge et ekstra rør kort efter en Egholm-motorvej, stiger anlægsprisen med ca. 4 mia. kr. 

68. Starter men i vest, bliver den samlede pris ca. 11 mia. kr.! Starter man i øst, er det væsentligt billigere, samlet set.

 

DET ØSTLIGE ALTERNATIV ER 6-8 MIA. BILLIGERE

69. En øst-forbindelse (alternativet) med kun et rør og slank udfletning syd for fjorden kan ifølge eksperter bygges for 4 mia.

70. Bygger man den vestlige Limfjordsforbindelse først, vil der være behov for at bygge den østlige få år efter.

71. Bygger man den østlige Limfjordsforbindelse først, vil der IKKE være behov for at bygge den vestlige få år efter.

72. Hvad angår forrentning kan man undre sig over den høje restværdi for Egholmforbindelsen. Er det en regnefejl?


DEMOKRATI OG VVM

73. Det er et stort demokratisk problem, at politikerne modsætter sig også at opdatere VVM-beregningerne for en østlig løsning.

74. VVM fra 2011 underdriver værdien af det østlige alternativ ved ikke at medtage en (planlagt) tilkørsel fra E45 til City Syd.

75. VVM fra 2011 overdriver prisen på det østlige alternativ ved at påstå, at hele 12 kørespor er påkrævet ved Limfjordstunnelen.

76. Hvis man kun retter fokus på den vestlige motorvej, overser man lavt hængende frugter ved udbygning af nuværende motorvej.

77. En østlig forbindelse kan f.eks. i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.

78. Beslutningsprocessen har på mange områder været ulovlig. Der er bl.a. manglende lovhjemmel for VVM 2011 og brud på EU lovgivning.

79. Vejloven kræver, at VVM skal indeholde "rimelige alternativer". Dette alternativ findes ikke, når kun den ene del af VVM 2011 opdateres.

80. Vedtages en anlægslov for en vestlig forbindelse, kan projektet imødese retssager, der kan forsinke byggeriet i årevis.

 

KOMMUNENS OG REGIONENS ROLLE

81. Det er uacceptabelt, at Region Nordjylland bruger offentlige midler på kampagnen for den vestlige linjeføring (3Limfjordsforbindelse.nu).

82. Det er et stort demokratisk problem, at Aalborg Kommune afsætter 600 mio. som gave til staten, såfremt den vestlige linjeføring bygges.

83. Det er uhørt, at kommunen lokker virksomheder ind i en alliance omkring et trafikalt projekt via fordele på beskæftigelsesområdet.

84. Det er uhørt, at kommunen ansætter personer til at opfordre virksomheder til at tilmelde sig alliancen (hvem tør da sige nej?)

85. Det er ikke acceptabelt, at Aalborg Alliancen på Christiansborg præsenteres som et udtryk for nordjysk enighed om linjeføringen.

 

BYENS MENTALE TILSTAND

86. I befolkningen er der jfr. opinionsundersøgelser i 1996, 2011, 2014 og 2019 markant flertal for alternativet, altså ekstra rør (østlig løsning)

87. Hvis byggeriet påbegyndes, vil placering og omfang gå op for flere. Der kan opstå et uhelbredeligt sår i byens sammenhold.

 

SE ALLE 87 ARGUMENTER INKL. UDDYBNING OG FIGURER 

.

.

 

Læserbreve mm fra 2019
Flere centrale dokumenter vedr. 3. Limfjordsforbindelse - klik her

Trafikalt Folkeparti v/Anders Wested, Butik Bredegade 12, 9000 Aalborg, tlf. 20489503, mail: trafikaltfolkeparti@outlook.dk

Partiet er del af det Grønne Valgforbund til byrådsvalget i Aalborg 2021, hvor den store fælles sag er at sige nej til en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, som foruden denne ø også går gennem naturområderne "Verdens Ende", Lindholm Fjordpark, Nørredyb, Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Skov, Østeraadalens nedre løb og forløber tæt ved Hvorup Kær (Vandskisøen). Se naturfotos. Valgforbundet består bl.a. af De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og altså Trafikalt Folkeparti.

Den dag, Egholmmotorvejen droppes, vil vi holde en kæmpe fest i byen og derefter bruge al vores energi på at skabe en bedre by. F.eks. kunne vi starte med at bygge et SLOT i Aalborg Øst ved endestationen for PlusBussen, med slotspark, voldgrav, tårne, restaurant, ridebane, lysshow, konkurrencer, oplevelsesrum, spøgelser og alt muligt.

AddPT