"FREMAD! Med respekt for naturen!"

Trafikalt Folkeparti

Trafikalt Folkeparti er frem for alt modstander af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

 

ARGUMENTER FOR, AT EN NY LIMFJORDSFORBINDELSE IKKE SKAL GÅ VEST OM (VIA EGHOLM):

-          Der ligger en hel stribe af enestående naturområder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej

-          Aalborgs udvikling har de sidste 40 år har trukket mod øst.

-          Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst (f.eks. ved den nuværende tunnel)

-          Uden kapacitet nok ved Limfjordstunnelen, opstår der meget stor uønsket trafik på tværs af Midtbyen

-          Omvendt vil Midtbyen ikke blive markant aflastet med genvej så langt ude mod vest (max 15%*).

-          En vestlig motorvej vil kun skabe markante genveje for 5-10.000 biler/døgn. Området mod nordvest er tyndt befolket.

-          Uheld m.m. i Limfjordstunnelen fortsat vil skabe timelange køer, hvis ikke der bygges et ekstra rør

-          Det nye Supersygehus i Aalborg Øst nødvendiggør en sikker forbindelse for ambulancer nordfra.

-          Det er også vigtigst at sikre forbindelsen fra E45 nord til AAU, Aalborg Havn og industriområderne i øst .

-          Det tager 7 år at bygge den vestlige linjeføring. Inden den er færdig er trafikken i øst steget mere, end den aflaster.

-          En vestlig forbindelse vil kun aflaste den østlige med 16-20 % jfr. Vejdirektoratets prognose *).

-          Et ekstra rør i øst kan der i mod udvide kapaciteten i med 50 %. Altså en mere langtidsholdbar løsning.

-          Den model, man arbejder for med en vestlig motorvej, har slet ikke motorvejstilslutning mod Frederikshavn.

-          Der kører ca. 1.500 biler til lufthavnen vest for byen og 80.000 biler i Limfjordstunnelen. Det sidste skal prioriteres.

-          Vejdirektoratet nedsatte i 2014 forventningen til mængden af trafik, der vil vælge ruten via Egholm med 28% *)

-          En vestlig motorvej vil komme i stor konflikt med rekreative områder og truede dyrearter .

-          En vestlig motorvej vil blive placeres oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm.

-          Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det alligevel ikke egner sig til byudvikling.

-          Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at uventede prisstigninger er en risiko for vejen.

-          Dele af en vestlig motorvej skal bygges på volde og skaber støj ind over Hasseris.

-          Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt.

-          Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til en vestlig motorvej .

-          Skalborg aflastes stort set ikke af en vestlig motorvej, da omvejen nordfra mod Bilka er på over 3 km.

-          En østlig Limfjordsforbindelse kan aflaste Skalborg bedre via den planlagte Ny Dallvej mod City Syd.

-          En vestlig motorvej er så dyr (over 7 mia. kr.) , at den er helt og aldeles urealistisk og uøkonomisk.

-          Prisberegningen for en vestlig motorvej er sandsynligvis forældet i.f.t. tidens udregningsmetoder.

-          En østlig forbindelse med blot et enkelt rør og den rette udfletning kan sikkert bygges for det halve.

-          Motorvej E45 ud for Aalborg og - især - Nørresundby byområde skal alligevel udvides i bredden.

-          En østlig forbindelse kan i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.

-          Der er flertal i befolkningen imod, at man går i gang med en motorvej over Egholm.

-          Som byen har udviklet sig, ville det måske være mere relevant med en endnu mere østlig forbindelse (se kort)

*) Kilde: Vejdirektoratets ”Konsolidering af trafikberegningerne for en 3. Limfjordsforbindelse”

.

.

 

Trafikforsker Anker Lohmann-Hansens forslag til placering af et tredje rør samt bedre udfletning ved tunnelen:

Læserbreve mm fra 2019 og frem
Læserbreve mm. fra 2018
Læserbreve fra 2016Trafikalt Folkeparti v/Anders Wested, Lindegården 38, 9400  Nørresundby, tlf. 20489503, mail: sred422q@outlook.com